ورود به پنل مدیریت
امروز : جمعه 28 آذر 1393
ورود کاربران
نام کاربری :
رمز ورود :
کد امنیتی :
مرا بخاطر بسپار     
پیوندها
اطلاعیه های گروه > مراحل انجام پایان نامه ارشد و دفاع از آن
تاریخ : 1391/6/22 - 03:27
الف مرحله  اول: انتخاب موضوع پايان نامه
1 –تعيين استاد راهنما و مشاور و انتخاب موضوع پايان نامه توسط دانشجو
تبصره 1- انتخاب استاد راهنما از سوي دانشجو صورت مي گيرد و دانشگاه نيز مي­تواند ليست اساتيد راهنماي مورد نظر خود را براي هر رشته پيشنهاد دهد.
تبصره 2 –تعيين استاد مشاور بر  اساس :
1-    انتخاب دانشجو
2-    پيشنهاد استاد راهنما
3-    پيشنهاد شوراي گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي
صورت مي گيرد.فقط همكاري يك استاد راهنما و يك استاد مشاور قابل قبول است.
تبصره 3 –استاد راهنما و مشاور حداكثر تا سقف چهارپايان نامه  را مي توانند بر دارند.لذا اطلاع از ظرفيت خود براي پذيرش پايان نامه دانشجويان اين دانشگاه الزامي است.
2 –پر كردن  فرم طرح پيشنهادي ((proposalبا نظارت استاد راهنما
3 –ارائه پروپوزال تكميل شده توسط دانشجو به مدير گروه  جهت طرح در شوراي گروه آموزشي
4 –طرح پروپوزال تكميل شده جهت بررسي و اطمينان از تكراري نبودن موضوع پايان نامه و قابليت علمي توسط مدير گروه در شوراي آموزشي مذكور
5 –طرح پروپوزال تاييد شده شوراي گروه، در شوراي پژوهشي جهت بررسي آن
تبصره –براي اطمينان از تاييد موضوع و پروپوزال در شوراي گروه آموزشي يا شوراي پژوهشي لازم است دانشجو به مديرگروه مربوطه مراجعه كند.
6 –در صورت تصويب پروپوزال در شوراي پژوهشي، به هر پايان نامه يك كد اختصاص مي يابد و دانشجو لازم است با تهيه مدارك مورد نياز نسبت به تشكيل پرونده پايان نامه در معاونت پژوهشي اقدام كند.
مرحله دوم: اجراي پايان نامه
1-    با تصويب پروپوزال، احكام استادان راهنما و مشاور و ابلاغيه تصويب پروپوزال توسط معاونت پژوهشي به دانشجو ارائه مي شود. دانشجو موظف است احكام فوق را پس از دريافت به استاد راهنما و استاد مشاور تحويل دهد.
2-    انجام بخش­هاي پايان نامه توسط دانشجو زير نظر اساتيد راهنما و مشاور
3-    ارائه  گزارش هاي مرحله اي روند اجرايي پايان نامه به صورت سه ماهه و پس از تأييد استاد راهنما و مشاور، توسط دانشجو و در مو عد مقرر به معاونت پژوهشي
تبصره – مسئوليت  عدم ارائه به موقع گزارش­هاي تاييد شده توسط استاد راهنما و مشاور به عهده دانشجوست.
مرحله سوم: دفاع از پايان نامه
1-    دانشجو مي تواند پس از شش ماه از تاريخ تصويب پروپوزال، در صورت آمادگي و موافقت و تأييد استاد راهنما و مشاور از پايان نامه خود دفاع كند.
2-    دانشجو هنگام تعيين تاريخ دفاع ، بايد نسخه اي از پايان نامه خود را به استاد راهنما، مشاور و داور تحويل دهد.
تبصره- انتخاب داور با پيشنهاد مدير گروه و تأييد شوراي آموزشي صورت مي گيرد.
3-    فرم تكميل شده تعيين تاريخ دفاع بايد حداقل 15 روز قبل از تاريخ توسط دانشجو به معاونت پژوهشي تحويل داده شود. سپس دعوت نامه استاد راهنما، مشاور و داور را جهت حضور در جلسه  دفاعيه  دريافت كند  و به آنان تحويل دهد.
4-    دانشجو بايد به همراه تحويل فرم، فايل چكيده پايان نامه خود را كه در محيط  wordتايپ شده به معاونت پژوهشي ارائه كند.
5-    جلسه دفاع از پايان نامه با حضور مديرگروه، استاد راهنما، استاد مشاور، داور و ناظر رسميت مي يابد و دانشجو موظف است تشريفات لازم را (نصب اطلاعيه دفاع در مكان هاي تعيين شده، توزيع چكيده پايان نامه در جلسه دفاع، استفاده از نرم افزارهاي مناسب و رعايت مدت زمان تعيين شده در هنگام جلسه دفاع) مطابق با نظر مدير گروه و استادان مربوطه رعايت كند.
6-    تحويل صورت جلسه تكميل شده دفاع از پايان نامه توسط مدير گروه به دفتر امور پژوهشي.
7-    دانشجو پس از دفاع پايان نامه، لازم است رونوشت صورتجلسه دفاع را كه در معاونت پژوهشي موجود است، اخذ و در اول نسخه هاي پايان نامه خود قرار دهد.
8-    دانشجو بايد پنج نسخه از پايان نامه تصحيح شده خود را كه مطابق با دستورالعمل آيين نگارش مربوطه و پيشنهادهاي اعضاي حاضر در جلسه دفاعيه تنظيم شده است به افراد ذكر شده در فرم تحويل نسخه پايان نامه تحويل داده و پس از تكميل اين فرم ، آن را به همراه دو CDحاوي متن تايپ شده پايان نامه در محيط Wordو  pdf به  معاونت پژوهشي ارائه كند.
9-    رعايت مراحل فوق براي دانشجويان الزامي است و مسئوليت هر گونه تأخير در اين زمينه به عهده آنان است و دانشگاه هيچ مسئوليتي در قبال مشكلات ناشي از اين امر نخواهد داشت.